War Life Balance

זו תקופה מאתגרת בכל רובד אפשרי בתוכה ונראה שעוברים לסטטוס חדש.
אז הרמנו וובינר עם Lnet וחברת גע-דע, כי אנחנו מאמינים שלמידה היא מנוע צמיחה של אנשים וארגונים.
בוובינר עשינו מיפוי מצב, הבנו מה האחריות שלנו כמובילי פיתוח הון אנושי ולמידה בארגונים ובנינו יחד (ככל הניתן) את תמונת העתיד

בנוסף אלו הכלים שאנחנו מעמידים לרשותכם.ן בתקופה הזו

סל שירותים   למצגת הוובינר להקלטת הוובינר הרצאות ייעודיות

רוצה לקבל את הקטלוג של לימי?

רוצה לקבל את הקטלוג של לימי?

לקבלת התמצית למייל
ולרישום לניוזלטר של limi

לקבלת הסקירה למייל
ולרישום לניוזלטר של limi