תקנון אתר לימי

 1. כללי
  • אתר זה בבעלות רינתיה ברוכים לוין ע.מ 040141350, להלן "לימי".
  • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
  • המשתמש באתר מצהיר כי הסכים לתנאי התקנון. לימי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון.
  • על ההתקשרות יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
  • תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 1. זכויות יוצרים
  • אין לעשות כל שימוש בתוכן הנמצא באתר ללא אישור מפורש מבעלת האתר.
  • הזכויות באתר זה הינן הקניין הרוחני של לימי, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, התכנים, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של לימי.
  • לימי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק זכות כלשהי בתכולתו.
  • האתר ותכולתו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלת האתר.
  • לימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות  האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 1. אחריות
  • לימי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.
  • לימי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או הכשרות שיירכשו.
 1. אבטחה ופרטיות
  • הלקוח מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר.
  • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע של לימי יודיע על כך לחברה בכתב.
  • לימי רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך פרסום.
  • לימי לא תמסור את הפרטים של הלקוחות באתר לצד שלישי (למעט לחברות האשראי) ללא קבלת אישור מוקדם מהלקוח.
  • ראו פירוט נוסף בתנאי הפרטיות באתר.
 1. קישורים לאתרים אחרים
  • אתר limi כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.
  • limi מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים.
  • אתרים אלו אינם בשליטתה של limi , ו- limi אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו.
  • הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר limi איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של limi לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.
 1. מוצרים
  • מוצרים הינם מדריכים מקצועיים, סקירות מקצועיות, עזרי עבודה וכיו"ב כמוצרים דיגיטליים / פיזיים. אין הכוונה להכשרות.
  • לימי רשאית מעת לעת לשנות את מגוון המוצרים ואת מחיריהם.
  • מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, יהיו תקפים במועד ביצוע ההזמנה וכוללים מע"מ.
  • לימי תספק את המוצרים אשר הוזמנו בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.
  • התשלום באתר יתבצע בכרטיס אשראי השייך ללקוח ושפרטי זהותו תואמים את נתוני הלקוח אשר הוזנו במערכת.

שינוי/ ביטול / החזרה של מוצרים

  • זכות הלקוח להחזרת מוצר/ביטול הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק המכר, הוראות חוק כרטיסי חיוב ובכפוף למדיניות לימי.
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה בו מדובר בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון: ספרים, קלטות) – אין זכות ביטול עסקה. כלומר, גם על מוצר דיגיטלי עליו בוצעה הורדה, אין זכות ביטול עסקה.
  • בכל מקרה של אי שביעות מהמוצר לימי תשפה את הלקוח בהתאם למחיר ששילם, היה והתלונה צודקת.
  • לימי רשאית לבטל עסקה כולה או את חלקה במקרים הבאים:
   • טעות קולמוס במחיר / בתיאור המוצר.
   • תקלה טכנית שמנעה מהגולשים באתר להשתמש בו באופן תקין.
   • אזל המוצר מהמלאי לאחר מכירה.
   • כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 1. הכשרות
  • ללימי זכות לבטל הכשרה או לדחותה מסיבות שונות כגון הרשמה מעטה מדי. במקרה זה לימי תוציא הודעה ללקוח הכוללת את החלופות.

הכשרות חד פעמיות (= סדנה / מיני מרתון / וובינר וכיו"ב)

  • הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה החד פעמית על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 2 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  • לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ועלויות בהן חויבה לימי בגין סליקת האשראי בעסקה.
  • בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ-2 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.

הכשרה מתמשכת (= קורס)

  • הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה מתמשכת על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 14 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  • לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ועלויות בהן חויבה לימי בגין סליקת האשראי בעסקה.
  • בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ-14 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.
 1. שירות לקוחות
  • לכל עניין ניתן לפנות אלינו במייל: info@limi.co.il או במקרים דחופים:  050-6760219