תקנון אתר לימי

 1. כללי
  • אתר זה בבעלות חברת “לימי – למידה בארגונים בע”מ” ח.פ: 516639838.
  • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
  • המשתמש באתר מצהיר כי הסכים לתנאי התקנון. לימי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון.
  • על ההתקשרות יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
  • תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 1. זכויות יוצרים
  • אין לעשות כל שימוש בתוכן הנמצא באתר ללא אישור מפורש מבעלת האתר.
  • הזכויות באתר זה הינן הקניין הרוחני של לימי, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, התכנים, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של לימי.
  • לימי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק זכות כלשהי בתכולתו.
  • האתר ותכולתו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלת האתר.
  • לימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות  האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 1. אחריות
  • לימי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.
  • לימי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או הכשרות שיירכשו.
 1. אבטחה ופרטיות
  • הלקוח מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר.
  • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע של לימי יודיע על כך לחברה בכתב.
  • לימי רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך פרסום.
  • לימי לא תמסור את הפרטים של הלקוחות באתר לצד שלישי (למעט לחברות האשראי) ללא קבלת אישור מוקדם מהלקוח.
  • ראו פירוט נוסף בתנאי הפרטיות באתר.
 1. קישורים לאתרים אחרים
  • אתר limi כולל קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.
  • limi מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים.
  • אתרים אלו אינם בשליטתה של limi , ו- limi אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו.
  • הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר limi איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של limi לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.
 1. מוצרים
  • מוצרים הינם מדריכים מקצועיים, סקירות מקצועיות, עזרי עבודה וכיו”ב כמוצרים דיגיטליים / פיזיים. אין הכוונה להכשרות.
  • לימי רשאית מעת לעת לשנות את מגוון המוצרים ואת מחיריהם.
  • מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, יהיו תקפים במועד ביצוע ההזמנה וכוללים מע”מ.
  • לימי תספק את המוצרים אשר הוזמנו בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.
  • התשלום באתר יתבצע בכרטיס אשראי השייך ללקוח ושפרטי זהותו תואמים את נתוני הלקוח אשר הוזנו במערכת.

שינוי/ ביטול / החזרה של מוצרים

  • זכות הלקוח להחזרת מוצר/ביטול הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק המכר, הוראות חוק כרטיסי חיוב ובכפוף למדיניות לימי.
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה בו מדובר בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון: ספרים, קלטות) – אין זכות ביטול עסקה. כלומר, גם על מוצר דיגיטלי עליו בוצעה הורדה, אין זכות ביטול עסקה.
  • בכל מקרה של אי שביעות מהמוצר לימי תשפה את הלקוח בהתאם למחיר ששילם, היה והתלונה צודקת.
  • לימי רשאית לבטל עסקה כולה או את חלקה במקרים הבאים:
   • טעות קולמוס במחיר / בתיאור המוצר.
   • תקלה טכנית שמנעה מהגולשים באתר להשתמש בו באופן תקין.
   • אזל המוצר מהמלאי לאחר מכירה.
   • כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 1. הכשרות
  • ללימי זכות לבטל הכשרה או לדחותה מסיבות שונות כגון הרשמה מעטה מדי. במקרה זה לימי תוציא הודעה ללקוח הכוללת את החלופות.

הכשרות חד פעמיות (= סדנה / מיני מרתון / וובינר וכיו”ב)

  • הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה החד פעמית על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 2 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  • לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ”ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ועלויות בהן חויבה לימי בגין סליקת האשראי בעסקה.
  • בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ-2 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.

הכשרה מתמשכת (= קורס)

  • הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה מתמשכת על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 14 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  • לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ”ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ועלויות בהן חויבה לימי בגין סליקת האשראי בעסקה.
  • בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ-14 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.
 1. שירות לקוחות
  • לכל עניין ניתן לפנות אלינו במייל: [email protected] או במקרים דחופים 050-8887378 / 050-6760219 

limiPRO – תקנון התוכנית

שמחים שבחרתם להירשם לתוכנית limiPro! מסמך זה מכיל את תקנון התוכנית ומסדיר את התנאים החלים על מנויי התוכנית.

 

 1. כללי
  • אתר limi ותוכנית limiPro – להלן “התוכנית”, הינם בבעלותה הבלעדית של “לימי – למידה בארגונים בע”מ” ח.פ: 516639838 – להלן “limi”, לרבות זכויות היוצרים של האתר, זכיותיו הנלוות וזכויות השימוש בו.
  • תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
  • הרישום לתוכנית משמעו גם הצהרה על הסכמה לכל תנאי התקנון.
  • limi שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את תנאי השימוש אלה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש.
  • limi תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.
  • מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את limiPro.
  • על ההתקשרות יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. רישום
  • הרישום לתוכנית מהווה הסכמה מצידך לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט. לפיכך, הינך מתבקשת לקרוא אותם בעיון.
  • על מנת להשתתף בתוכנית, לצפות במידע ובתכנים המופיעים באתר, יש להירשם כמנויה בתוכנית. רישום כמנויה יאפשר למשתמשת להשתתף ולצפות במידע לעיון בתחומים שונים (כלל המידע באתרים  יקרא להלן: “המידע” או “התכנים”), המצוי בבעלות limi. אסור למשתמש, לעשות שימוש מסחרי במידע, לצלמו, להעתיקו ולהקרינו בתשלום לצדדים שלישיים, ללא אישור מפורש בכתב מאת limi.
  • המשתמשת ו/או גורם מוסמך מטעם הארגון בו מועסקת יזינו את הפרטים הנדרשים בטופס רישום ייעודי מטעם limi.
  • מובהר כי המנויה חייבת להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של limi ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את limi, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידיה. לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
  • חתימה על טופס ההרשמה מהווה התחייבות לתשלום עבור תוכנית limiPRO בהתאם למסלול הנבחר. מנויה שהתשלום לא יוסדר בהתאם לתנאי התשלום של limi המפורטים בטופס ההרשמה, לא תוכל להתחיל את פעילותה כמנויה / פעילותה תוקפא על להסדרת התשלום.
  • ההרשמה לתוכנית וההשתתפות בה, מותנים בקבלת מס’ מנוי. לאחר קבלת הנתונים, תבצע limi קליטה ואימות של הנתונים. במידה והנתונים ימצאו תקינים תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה המשתמשת מס’ מנוי / קוד קופון אשר ישמש אותה בעת הכניסה לאתר ובעת שימוש בשירותים והטבות הכלולות במסלול שנבחר.
  • כל מנויה, אחראית באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות מס’ המנוי ומסכיה כי המס’ המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  • limi רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המינויים על כך. למותר לציין כי השינוי יחל ממועד סיום שנת המנוי ולא באמצע.
 3. שימוש בתכנים וזכויות יוצרים
  • השימוש בכל או בחלק מהשירותים בתוכנית limiPro מחייבים רישום מוקדם, לפי העניין, כמפורט בעמוד התוכנית.
  • מנויים יכולים לצפות ולהשתתף במספר מוגבל של תכנים והדרכות, בכפוף לטופס הרישום.
  • אתר limi והתוכנית מכילים חומר מקצועי ולימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.
  • כל מנויה רשאית לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד (ולא מסחריים). לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
  • המנויה מתחייבת שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המנויה מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא תעשה מנויה אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.
  • התכנים המוצגים במסגרת התוכנית ובאתר ניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is”). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמשת או מטרותיה ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
  • הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר ו/או חומרים מסוימים שיהיו חסרים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.
  • המנויה מצהירה בזה, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה או תעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי limi. האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.
  • במסגרת התוכנית תהנה המנויה מהטבות ושת”פ עם גורמים מקצועיים בתחום. המנויה מצהירה כי לא תהא לה שום תלונה ו\או תביעה לגבי איכות ההטבות והשת”פ .
  • למנויה לא תהא שום טענה ו\או תביעה במידה ולא נהנתה מההטבות ו\או לא ניצלה אותן ולא יוחזר תשלום בגין אי ניצול ההטבות והשת”פ.
 4. תוקף המנוי, מדיניות ביטולים ושינוי רישום
  • מנוי רשאי לבטל את הרשמתו תוך 14 ימים בתאריך הרכישה וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובלבד שלא צרך מידע מהאתר (סדנאות וידאו, וובינרים וכו’).
  • במידה והמנוי מבקש לבטל את הרשמתו לאחר תק’ מסוימת, ישלם המנוי את החלק היחסי בשווי עלות המנוי שרכש ולאחר מכן יוכל לסיים את המנוי.
  • מנוי שמסיים את עבודתו בארגון רשאי להעביר את מס’ החבר למחליף\ה לאחר הודעה מסודרת לחברה. למותר לציין כי limi תאפשר החלפת מנוי עד פעמיים בתק’ המנוי, קרי, עד פעמיים לשנה.
  • limi רשאית להפסיק את המנוי של מאן דהוא בכל עת במידה והמנוי מפר את מדיניות limi ו/או פועל בניגוד לתקנון וזאת ללא כל התראה ו/או החזר כספי.
  • תוקף המנוי הינו לשנה, מהראשון לחודש ינואר בשנת הרישום ולמשך 12 חודשים, עד ה-31 לחודש דצמבר. התשלום הינו שנתי ולא ניתן לשלם פר חודש.
  • המנוי יתחדש בכל שנה באופן אוטומטי בכפוף לאישור הארגון ולחתימה מחודשת על הסכם רכש.
  • למען הסר ספק, לא תהא למנוי זכות ביטול ו\או החזר ו\או תביעה ו\או טענה לגבי תכנים שלא הספיק לצרוך.
 5. הגבלה או מניעה של גישה לאתר
  • ל-limi שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן ואת סוגי השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת גישה מוגבלת. מובהר כי מנויים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
  • limiPro ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מנויה אשר רכשה שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
 6. אבטחה ופרטיות
  • האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמשת להידרש לספק ל-limi פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שנדרש. מידע זה משמש את limi למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתרו/או למטרות דיוור.
  • הסליקה באתר מבוצעת ע”י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג’, למעט כאמור לעיל.
  • ראו פירוט נוסף בתנאי הפרטיות באתר.
  • הלקוח מאשר בזאת, כי קרא היטב את כל הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו והחליט להתקשר עם לימי לאחר שהבין היטב את תוכנו של תקנון זה.