לצוות הלמידה הארגונית

תוכנית הכשרה בחליפה אישית
סדנאות סטודיו
סדנאות הוידאו – Limiacademix

למנהלים והנהלות

הרצאות ממוקדות
סדנאות יישומיות

לכלל הארגון

הרצאות
מיני האקתון
סדנאות הוידאו – Upskills VOD