ATD Competency Model

ATD Competency Model

מה זה בכלל ה-ATD?

Association for Talent Development, כלומר, האגודה לפיתוח טאלנטים / כישרונות (שינו את שמם מה-ASTD).

ארגון עולמי המגדיר את המשימה שלו כך: העצמת אנשי מקצוע לפיתוח כישרונות במקומות העבודה.

זה הארגון הגדול בעולם שמייצר תוכן מקצועי, הכשרות והסמכות, מחקרים, כנסים ואירועים עבור מספר מקצועות שנמצאים תחת המטריה של פיתוח טאלנטים, בניהם למידה ארגונית.

רקע על ATD Competency Model

גלגולו הקודם של המודל הוצג בשנת 2006, מאז חלה התפרצות טכנולוגית ששינתה את העולם ולכן הושק המודל הכשירות הנוכחי בשנת 2014.
אגב, בכנס ה-ATD בשנת 2019 הוכרז כי בשנה הקרובה יעודכן שוב המודל.
המודל מגדיר את המיומנויות והידע הנדרשים לאנשי פיתוח טאלנטים / כישרונות כדי להצליח עכשיו ובעתיד.

על פי ה-ATD, ענף ה-TD (Talent Development) עבר בעשור האחרון שינוי משמעותי המונע על ידי מיתון ואי ודאות כלכלית, טכנולוגיה דיגיטלית, חברתית וניידת, שינויים דמוגרפיים וגלובליזציה.

לאור שינויים אלה פותח המודל ומטרתו לסייע ליצור יתרון תחרותי כדי להצליח בהווה ובעתיד בענף ה-LD וכדי לסייע לזהות פערים במיומנות של אנשי המקצוע בענף.

במודל מוגדרים תחומי מומחיות בענף, המיומנויות, הכישורים והידע של אנשי ה-TD.

אגב, ל-ATD יש הסמכה יוקרתית שנקראת CPLP שהמסיימים אותה נבחנים ומוכשרים בכל עשרת תחומי ההתמחות במודל.

אז איך זה נראה?

המודל כולל 6 מיומנויות יסוד ו-10 תחומי התמחות:

ATD

מיומנויות יסוד – Foundational Competencies

ידע, כישורים, יכולות, והתנהגויות הנדרשות להצלחה בעבודה ברוב העיסוקים מקצועיים. להיות מסוגל:

 1. אוריינות טכנולוגית – Technology Literacy
  • להפגין מודעות לטכנולוגיות
  • להשתמש בטכנולוגיה בצורה יעילה
 2. מיומנויות אישיות – Personal Skills
  • להפגין הסתגלות
  • להיות מודל לפיתוח אישי
 3. מיומנויות בין אישיות – Interpersonal Skills
  • לבנות אמון
  • לתקשר בצורה יעילה
  • להשפיע על בעלי העניין
  • לייצר נטוורקינג ושותפות
  • להפגין אינטליגנציה רגשית
 4. ידע בתעשייה – Industry Knowledge
  • לשמר את הידע המקצועי שלך
  • להתעדכן בשינויים בענף ובמגמות
  • לבנות ידע במגזר / בתעשייה
 5. תפיסה גלובלית – Global Mindset
  • להכיל את ההבדלים תרבותיים
  • לחלוק כבוד לנקודת מבט שונה
  • להרחיב אופקים
  • להתאים את התנהגות כדי לקבל אחרים
  • לדגול בגיוון
  • למנף את התרומות המגוונות
 6. מיומנויות עסקיות – Business Skills
  • לנתח את הצרכים ולהציע פתרונות
  • ליישם מיומנויות עסקיות
  • להשיג תוצאות
  • לתכנן וליישם משימות
  • לחשוב באופן אסטרטגי
  • לחדש

תחומי התמחות – T&D Areas of Expertise

יכולות פונקציונליות שהם ספציפיות למקצועות הלמידה הארגונית. בפירוט, להיות מסוגל:

 1. הערכת השפעת הלמידה (מדידה והערכה) – Evaluating Learning Impact
  להשתמש במדדים למדידה וניתוח על מנת למדוד את ההשפעה של פתרונות למידה.

  • לזהות את ציפיות הלקוח.
  • לבחור אסטרטגיות מתאימות, תכנון מחקר, ואמצעים.
  • לתקשר ולהשיג תמיכה לתכנית ההערכה.
  • לנהל אוספי נתונים.
  • לנתח ולפרש את הנתונים.
  • ליישם את הלימוד מהניתוח.
  • להפוך את ההמלצות לסיוע בקבלת החלטות.
 2. ניהול תוכניות למידה – Managing Learning Programs
  לספק מנהיגות לבצע את האסטרטגיה של האנשים של הארגון; מבצע פרויקטי הדרכה ופעילויות

  • לייסד חזון.
  • לקבוע אסטרטגיות.
  • ליישם תוכניות פעולה.
  • לפתח ולפקח על התקציב.
  • לנהל צוות.
  • להוות מודל מנהיגותי בפיתוח אנשים.
  • לנהל אחרים.
  • לנהל וליישם פרויקטים.
  • לנהל משאבים חיצוניים.
  • להבטיח עמידה בדרישות חוקיות, אתיות ורגולציה.
 3. ניהול טאלנטים משולב – Integrated Talent Management
  בניית התרבות של ארגון, יכולת, קיבולת, והתקשרות באמצעות אסטרטגיות פיתוח אנשים.

  • להתאים בין תהליכי ניהול טאלנטים ליעדים ארגוניים.
  • להשתמש במערכות לניהול כישרונות.
  • לצייד מנהלים בכלים לפיתוח האנשים שלהם.
  • ניהול ההפצה של משאבי פיתוח של ההון האנושי
  • לקדם מקומות עבודה בעלי ביצועים גבוהים.
  • לתאם כוח אדם ולתכנן את ההמשך.
  • לאפשר את תהליך התכנון ופיתוח קריירה.
  • להקל על מעברי קריירה.
  • לתמוך במאמצי העסקה ושימור.
  • ליישם הערכות אישיות וארגוניות.
  • להשתמש בניתוח וניהול כישרונות ע”מ להראות תוצאות והשפעה.
 4. אימון – Coaching
  החלת תהליך שיטתי לשיפור יכולתם של אחרים כדי להגדיר מטרות, לנקוט פעולה, ולמקסם את נקודות החוזק

  • לייסד/לצור הסכם אימון.
  • לבסס אמון ואינטימיות עם הלקוח.
  • להציג נוכחות אימון.
  • להפגין הקשבה פעילה.
  • לשאול שאלות רבות עוצמה.
  • להשתמש בתקשורת ישירה.
  • ליצור מודעות.
  • לצור הזדמנויות למידה.
  • לפתח מטרות ותוכניות.
  • לנהל התקדמות ואחריות.
  • לעמוד בהנחיות אתיות וסטנדרטים מקצועיים.
 5. ניהול ידע – Knowledge Management
  לכידה, הפצה ואירכוב הון אינטלקטואלי על מנת לעודד שיתוף ידע ושיתוף פעולה

  • לתמוך בניהול ידע.
  • לעודד בנצ’מרק ניהול ידע של שיטות העבודה הטובות ביותר ולקחים שהופק.
  • לעודד שיתוף פעולה.
  • להקל על למידה חברתית.
  • לצור תרבות ידע.
  • לתמוך בפיתוח של תשתיות לניהול ידע.
  • למנף טכנולוגיות.
  • לנהל מחזור חיים של מידע.
  • לתכנן וליישם פתרונות ניהול ידע.
  • להפוך את הידע ללמידה.
  • להעריך את ההצלחה ניהול ידע.
 6. ניהול שינוי – Change Management
  החלת תהליך שיטתי להעביר יחידים, צוותי וארגונים ממצב הנוכחי למצב רצוי

  • לוודא/לצור חסות ובעלות לשינוי.
  • לבנות מעורבות.
  • לצור חוזה לשינוי.
  • לבצע הערכות לאבחון.
  • לספק משוב.
  • להקל על תכנון אסטרטגי לשינוי.
  • לתמוך בהתערבות לשינוי.
  • לעודד שילוב של שינוי בתרבות ארגונית.
  • לנהל תוצאות.
  • להעריך את תוצאות שינוי.
 7. שיפור ביצועים – Performance Improvement
  החלת תהליך שיטתי לניתוח פערי ביצועים אנושיים ולסגירתם.

  • לזהות את הלקוח.
  • לבצע ניתוח ביצועים.
  • לבצע ניתוח גורמים.
  • לנתח מערכות.
  • לאסוף נתונים.
  • לשלב את צורכי הלקוח ובעלי העניין.
  • לבחור פתרונות.
  • לנהל וליישם פרויקטים.
  • לבנות ולשמר מערכות יחסים.
  • להעריך את התוצאות מול מטרות ארגוניות.
  • לפקח על שינוי.
 8. פיתוח למידה/הדרכה – Instructional Design
  לעצב ולפתח פתרונות למידה פורמליים ואפורמליים תוך שימוש במגוון של שיטות.

  • לבצע אבחון / ניתוח צרכים.
  • לזהות את גישה הלמידה המתאימה.
  • ליישם לימוד תאוריה.
  • לשתף פעולה עם אחרים.
  • לתכנן תכנית לימודים, תכנית או פתרון למידה.
  • לעצב חומרי הוראה ולמידה.
  • לנתח ולבחור טכנולוגיות.
  • לשלב אפשרויות טכנולוגיות.
  • לפתח חומרי הוראה ולמידה.
  • להעריך את פיתוח הלמידה.
 9. ביצוע תהליכי הדרכה – Training Delivery
  (להדריך) לספק פתרונות למידה פורמליים ואפורמליים באופן שהוא גם מרתק ואפקטיבי.

  • לנהל את סביבת הלמידה.
  • להכין את ביצוע ההדרכה
  • להוביל אל היעדים.
  • יישר לימוד פתרונות עם מטרות קורס וצרכי ​​לומד.
  • לבסס את אמינותך כמדריך.
  • לצור אקלים למידה חיובי.
  • לספק מתודולוגיות למידה שונות.
  • להקל על למידה.
  • לעודד השתתפות ולבנות מוטיבציה לומד.
  • לספק משוב בונה.
  • להבטיח תוצאות למידה.
  • להעריך את הפתרונות.
 10. טכנולוגיות למידה – Learning Technologies
  ליישם מגוון רחב של טכנולוגיות למידה כדי לענות על צרכי למידה ספציפיים.

  • להשתמש בטכנולוגיה בצורה יעילה על פני תחומים השונים של מומחיות.
  • לזהות מתי ואיך להשתמש בטכנולוגיה כפתרון הדרכה ופיתוח.

רוצים לדעת עוד?