רכישת מנוי

2700
950 לשנה
 • וובינר חודשי - 5 מתוך 10 בשנה
 • סדנה דו חודשית - 2 מתוך 5 בשנה
 • סדנאות VOD מקבלים 1 במתנה
 • MOOC במעטפת
 • מיט-אפים - 1 מתוך 3 בשנה
 • מגזין דו-חודשי ללא הגבלהמגזין דו חודשי + דו”ח מגמות הלמידה בארגונים השנתי + סקירת תעשיית הלמידה + מדריכים וסקירות מקצועיות.
 • הטבות על מערכות ומוצרים הטבות על מערכות ומוצרים לפיתוח למידה + הכשרות וסדנאות מובילות בשוק + כל השירותים והמוצרים של limi.
בייסיק
3800
1250 לשנה
 • וובינר חודשי - 6 מתוך 10 בשנה
 • סדנה דו חודשית - 3 מתוך 5 בשנה
 • סדנאות VOD מקבלים 2 במתנה
 • MOOC במעטפת מקבלים 1 בשנה
 • מיט-אפים - 2 מתוך 3 בשנה
 • מגזין דו-חודשי ללא הגבלהמגזין דו חודשי + דו”ח מגמות הלמידה בארגונים השנתי + סקירת תעשיית הלמידה + מדריכים וסקירות מקצועיות.
 • הטבות על מערכות ומוצרים הטבות על מערכות ומוצרים לפיתוח למידה + הכשרות וסדנאות מובילות בשוק + כל השירותים והמוצרים של limi.
פלוס
5383
1450 לשנה
 • וובינר חודשי - ללא הגבלה
 • סדנה דו חודשית - ללא הגבלה
 • סדנאות VOD מקבלים 3 במתנה
 • MOOC במעטפת מקבלים 1 בשנה
 • מיט-אפים - 2 מתוך 3 בשנה
 • מגזין דו-חודשי ללא הגבלהמגזין דו חודשי + דו”ח מגמות הלמידה בארגונים השנתי + סקירת תעשיית הלמידה + מדריכים וסקירות מקצועיות.
 • הטבות על מערכות ומוצרים הטבות על מערכות ומוצרים לפיתוח למידה + הכשרות וסדנאות מובילות בשוק + כל השירותים והמוצרים של limi.
VIP

מידע נוסף

מגזין דו חודשי כולל:
מגזין דו חודשי + דו”ח מגמות הלמידה בארגונים השנתי + סקירת תעשיית הלמידה + מדריכים וסקירות מקצועיות.

HTML and CSS

מגזין דו-חודשי ללא הגבלהמגזין דו חודשי + דו”ח מגמות הלמידה בארגונים השנתי + סקירת תעשיית הלמידה + מדריכים וסקירות מקצועיות.
הטבות על מערכות ומוצרים:
הטבות על מערכות ומוצרים לפיתוח למידה + הכשרות וסדנאות מובילות בשוק + כל השירותים והמוצרים של limi.